Открытие памятного знака «Боль» / Адкрыццё памятнага знака «Боль» / The opening of the memorial sign «Pain»

10 июля 2019 года, у деревни Козловка (Сенненского р-на) состоялась торжественная церемония открытия памятного знака «Боль». Здесь в декабре 1941 года немецкими оккупантами были расстреляны узники Сенненского гетто (по оф. данным 965 человек).


10 ліпеня 2019 года, каля вёскі Казлоўка (Сенненскага р-на) адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця памятнага знака «Боль». Тут у снежні 1941 года нямецкімі акупантамі былі расстраляныя вязні Сенненскага гета (па аф. дадзеных 965 чалавек).


On July 10, 2019, at the village of Kozlovka (Senno District) a solemn opening ceremony of the memorial sign «Pain» took place. Here in December 1941, prisoners of the Senno ghetto were shot by German occupiers (according to official data, 965 people).